Gemenskapssången


Man skulle kunna säga att Gemenskapssången är

Tro och Ljus internationella "nationalsång". Den sjungs i alla grupper världen över och med ungefär likadana rörelser.

    Gemenskapssången


1.  Det är jag, det är jag, det är jag

     gör gemenskapen /3/

     Det är jag som gör gemenskapen.


    La la la sänd den över havet,

    sänd den över sjön.

    Gå till dina vänner med gemenskapen.

    Sänd den över havet, sänd den över sjön.

    Gå till dina vänner med gemenskapen.


2.  Det är du….

3.  Det är vi….

4.  Det är Gud….

5.  Det är kärlek…


6.  Det är jag, det är du, det är vi,

    det är Gud, det är kärlek

    som gör gemenskapen /4/

   

    La la la sänd den över havet,

    sänd den över sjön,

    gå till dina vänner med gemenskapen.

    Sänd den över havet, sänd den över sjön,

    gå till dina vänner med gemenskapen.