Grupperna

Du är välkommen att vara med i någon av våra grupper! Under fliken "kontakt" hittar du mailadresser till gruppledarna.

Här kan du hitta information om  grupperna, med datum för våra möten mm.Uppsala


Göteborg


Floby   


Stockholm


Skåne


LinghemMedlemsavgiften för Tro och Ljus

är 250:-/person och 500:-/familj.


Betalas till Plusgiro 33 37 31-8.

Flobygruppen