Stockholm


Tro och Ljus i Stockholm - Regnbågen


Regnbågen


Gruppen startade 1992. Vi träffas i Immanuelskyrkan i Stockholm, en söndag i månaden,  kl 14-16.30. Vi brukar sjunga, leka, pyssla, fika, prata om någon bibelberättelse och avsluta med en andakt.


Ledare är Eva Pilenvik Hösten 2023

20/8, 17/9,  22/10, 19/11, 17/12 (julfest)