Skåne

Tro och Ljus i Skåne - Don Bosco


Don Bosco


Den här gruppen blev erkänd Tro och Ljusgrupp i januari 2019.


Ledare är Iwona Dekajlo

email: dekajloiwona@hotmail.com


Gruppen träffas i S:t Thomas katolska kyrka i Lund  en gång i månaden.Under våren 2024 har vi olika starttider:


10 februari i Sankt Thomas församling kl.10.00- 12.30

9 mars i Sankt Thomas församling kl.12.30-15.00

6 april i Sankt Thomas församling kl.12.30-15.00


Obs! 4 maj Sandgatan 8 hos Dominikanbröderna

Kl.10.00- 12.30


Den 15 juni avslutar vi vårens träffar och mera om detta senare och på vilket sätt det kommer att bli.