Skåne

Tro och Ljus i Skåne - Don Bosco


Don Bosco


Den här gruppen blev erkänd Tro och Ljusgrupp i januari 2019.


Ledare är Iwona Dekajlo.


Gruppen träffas i S:t Thomas katolska kyrka i Lund  en gång i månaden.


Under hösten 2023 skall vi ha olika start tider:


14 oktober 12:30-15

18 november 10-13

16 december 11:30-14